Gode Norske oppslagsverk

Helsebibloteket.no
NEL
Legemiddelhandboka
Felleskatalogen
Norsk oppslagsverk om kreft

Universitetet i Oslo

Oversikt Medisin
Portal for E-laering
Bevegelsesapparatet
Histologi-sider
Nevrologiske utfall (slag)
Radiologi 1
Radiologi 2
Radiologi 3
Turnus

Sokesider

Google
Wikipedia
Medipedia
Pubmed
Medisinsk ordbok pa nett

Nyttige sider

Kontegruppa
Legeforeningen
Barnelegeforeningen
EKG-eksempler
Anatomi
Test deg selv
Her kommer mer..