Premie

Det er premieutdeling på kvelden og du har vunnet. På scenen gir programmlederen deg muligheten til å velge mellom tre dører. Bak den ene er det en bil, bak de to andre er det en trehjulsykkel. Du velger den ene døra.

Da åpner pogramlederen den ene av de to gjennværende dørene og der er det en trehjulsykkel. Du får nå muligheten til å bytte dør, hvis du vil.


Ville du byttet dør?

Er det større sansynlighet for at bilen er bak den andre døra? Eller er sansynligheten 50/50?